Bưu điện văn hóa xã Hồng Châu

  • Mã bưu điện: 412420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Châu
  • Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0917611968