Bưu điện Trung Đồng

  • Mã bưu điện: 416540
  • Bưu cục: Bưu điện Trung Đồng
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273.883016