Bưu điện văn hóa xã Nguyên Xá

  • Mã bưu điện: 412560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Xá
  • Địa chỉ: Thôn Bắc Lạng, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 01696911476