Bưu điện văn hóa xã Thuỵ hà

  • Mã bưu điện: 412915
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ hà
  • Địa chỉ: Thôn Ngoại Trình, Xã Thụy Hà, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0942022545