Bưu điện văn hóa xã Đông Cơ

  • Mã bưu điện: 416240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cơ
  • Địa chỉ: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0916446134