Bưu điện văn phòng VP BĐH Vũ Thư

  • Mã bưu điện: 414913
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Vũ Thư
  • Địa chỉ: Khu An Bình 1, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273826256