Bưu điện Chợ Mễ

  • Mã bưu điện: 414940
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mễ
  • Địa chỉ: Thôn Ô Mễ 1, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 02273.633263