Bưu điện văn hóa xã Duyên Hải

  • Mã bưu điện: 414430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duyên Hải
  • Địa chỉ: Thôn Khả Tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0868631754