Bưu điện Chợ Mụa

  • Mã bưu điện: 413810
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Mụa
  • Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.864002