Danh sách bưu điện Hưng Hà bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Hưng Hà thuộc tỉnh Thái Bình, tìm mã bưu điện: Bưu điện Hưng Hà, Bưu điện Cống Rút, Bưu điện Hưng Nhân, Bưu điện Chiều Dương, Bưu điện Chợ Nhội, Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng, Bưu điện văn hóa xã Tây Đô, Bưu điện văn hóa xã Thống Nhất, Bưu điện văn hóa xã Đông Đô, Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Văn Cẩm, Bưu điện văn hóa xã Duyên Hải, Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ, Bưu điện văn hóa xã Đoan Hùng, Bưu điện văn hóa xã Điệp Nông, Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh, Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến, Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa, Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Canh Tân, Bưu điện văn hóa xã Thái Hưng, Bưu điện văn hóa xã Tiến đức, Bưu điện văn hóa xã Thái Phương, Bưu điện văn hóa xã Kim Trung, Bưu điện văn hóa xã Hồng An, Bưu điện văn hóa xã Minh Khai, Bưu điện văn hóa xã Hồng Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Văn Lang, Bưu điện văn hóa xã Minh Tân, Bưu điện văn hóa xã Độc Lập, Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa, Bưu điện văn hóa xã Chí Hoà, Bưu cục khai thác cấp 2 Hưng Hà, Bưu cục văn phòng VP BĐH Hưng Hà

Bưu điện Hưng Hà

 • Mã bưu điện: 414200
 • Bưu cục: Bưu điện Hưng Hà
 • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.861282

Bưu điện Cống Rút

 • Mã bưu điện: 414360
 • Bưu cục: Bưu điện Cống Rút
 • Địa chỉ: Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.975004

Bưu điện Hưng Nhân

 • Mã bưu điện: 414540
 • Bưu cục: Bưu điện Hưng Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.862020

Bưu điện Chiều Dương

 • Mã bưu điện: 414720
 • Bưu cục: Bưu điện Chiều Dương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.862031

Bưu điện Chợ Nhội

 • Mã bưu điện: 414500
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Nhội
 • Địa chỉ: Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0227.860003

Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 414330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0859679606

Bưu điện văn hóa xã Tây Đô

 • Mã bưu điện: 414470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Đô
 • Địa chỉ: Thôn Nội Thôn, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917563986

Bưu điện văn hóa xã Thống Nhất

 • Mã bưu điện: 414250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thống Nhất
 • Địa chỉ: Thôn Đa Phú, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0967661669

Bưu điện văn hóa xã Đông Đô

 • Mã bưu điện: 414450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Đô
 • Địa chỉ: Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0943808002

Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn

 • Mã bưu điện: 414460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0941246965

Bưu điện văn hóa xã Văn Cẩm

 • Mã bưu điện: 414400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Cẩm
 • Địa chỉ: Thôn Trung Đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0346597625

Bưu điện văn hóa xã Duyên Hải

 • Mã bưu điện: 414430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duyên Hải
 • Địa chỉ: Thôn Khả Tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0868631754

Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ

 • Mã bưu điện: 414410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ
 • Địa chỉ: Thôn Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0368355070

Bưu điện văn hóa xã Đoan Hùng

 • Mã bưu điện: 414370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đoan Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0912839990

Bưu điện văn hóa xã Điệp Nông

 • Mã bưu điện: 414380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điệp Nông
 • Địa chỉ: Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0982666505

Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh

 • Mã bưu điện: 414310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Khánh
 • Địa chỉ: Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0987121170

Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến

 • Mã bưu điện: 414260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn An Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0886572385

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến

 • Mã bưu điện: 414650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917051181

Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa

 • Mã bưu điện: 414630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cộng Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917923488

Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp

 • Mã bưu điện: 414610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Quang Chiêm, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0987109454

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 414670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Cun, Xã Tân Hoà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0974216986

Bưu điện văn hóa xã Canh Tân

 • Mã bưu điện: 414710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Canh Tân
 • Địa chỉ: Thôn Lưu Xá Nam, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0979211596

Bưu điện văn hóa xã Thái Hưng

 • Mã bưu điện: 414690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Chiềng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0986100277

Bưu điện văn hóa xã Tiến đức

 • Mã bưu điện: 414578
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến đức
 • Địa chỉ: Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917920579

Bưu điện văn hóa xã Thái Phương

 • Mã bưu điện: 414320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Phương
 • Địa chỉ: Thôn Trắc Dương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917920557

Bưu điện văn hóa xã Kim Trung

 • Mã bưu điện: 414270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Trung
 • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0904176251

Bưu điện văn hóa xã Hồng An

 • Mã bưu điện: 414590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng An
 • Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0363862219

Bưu điện văn hóa xã Minh Khai

 • Mã bưu điện: 414236
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khai
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0969498171

Bưu điện văn hóa xã Hồng Lĩnh

 • Mã bưu điện: 414240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0945763389

Bưu điện văn hóa xã Văn Lang

 • Mã bưu điện: 414290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Lang
 • Địa chỉ: Thôn Phú Khu, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0795358552

Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

 • Mã bưu điện: 414350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân
 • Địa chỉ: Thôn Kiều Trai, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0947845626

Bưu điện văn hóa xã Độc Lập

 • Mã bưu điện: 414530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Độc Lập
 • Địa chỉ: Thôn Lộc Thọ, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0948344369

Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa

 • Mã bưu điện: 414490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917920636

Bưu điện văn hóa xã Chí Hoà

 • Mã bưu điện: 414526
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 0917839792

Bưu cục khai thác cấp 2 Hưng Hà

 • Mã bưu điện: 414220
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hưng Hà
 • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.861296

Bưu cục văn phòng VP BĐH Hưng Hà

 • Mã bưu điện: 414212
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Hưng Hà
 • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273861389

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’