Bưu điện Tiên Hưng

  • Mã bưu điện: 412400
  • Bưu cục: Bưu điện Tiên Hưng
  • Địa chỉ: Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.898383