Bưu điện văn hóa xã Đông Trung

  • Mã bưu điện: 416264
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Trung
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0947296938