Bưu điện khai thác cấp 2 Đông Hưng

  • Mã bưu điện: 412140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Đông Hưng
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273.851222