Bưu điện văn hóa xã An Vũ

  • Mã bưu điện: 413700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Vũ
  • Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0338360646