Bưu điện văn hóa xã Trọng Quan

  • Mã bưu điện: 412540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trọng Quan
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 0979209310