Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hải

  • Mã bưu điện: 413611
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hải
  • Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0945030307