Bưu điện văn hóa xã Đông Đô

  • Mã bưu điện: 414450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Đô
  • Địa chỉ: Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 0943808002