Bưu điện Cầu Cau

  • Mã bưu điện: 413220
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Cau
  • Địa chỉ: Thôn Văn Hàn Bắc, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.854002