Bưu điện văn hóa xã Thụy Quỳnh

  • Mã bưu điện: 412870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Quỳnh
  • Địa chỉ: Thôn Kha Lý, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0399755034