Bưu điện Chợ Hới

  • Mã bưu điện: 414020
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Hới
  • Địa chỉ: Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.923394