Bưu điện văn hóa xã Quang Bình

  • Mã bưu điện: 415950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Bình
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Tiến, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0915628118