Bưu điện khai thác cấp 2 Kiến Xương

  • Mã bưu điện: 415520
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Kiến Xương
  • Địa chỉ: Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 02273.821784