Bưu điện văn hóa xã Thái Xuyên

  • Mã bưu điện: 413330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Lũng Đầu, Xã Thái Xuyên, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0376014337