Bưu điện khai thác cấp 2 Hưng Hà

  • Mã bưu điện: 414220
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Hưng Hà
  • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273.861296