Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Xá

  • Mã bưu điện: 414010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Xá
  • Địa chỉ: Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0946656205