Bưu điện văn hóa xã Thụy Trường

  • Mã bưu điện: 412940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Trường
  • Địa chỉ: Thôn Chỉ Bồ, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0948568409