Bưu điện văn hóa xã Đông Trà

  • Mã bưu điện: 416340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Trà
  • Địa chỉ: Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0817802646