Bưu điện văn hóa xã Hồng Lý

  • Mã bưu điện: 415190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Lý
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Hộ Nam, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư
  • Điện thoại: 0948981883