Bưu điện Đồng Châu

  • Mã bưu điện: 416290
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Châu
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273.824103