Mã bưu điện Kiến Xương – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Kiến Xương thuộc tỉnh Thái Bình: Bưu điện Kiến Xương, Bưu điện Chợ Lụ, Bưu điện Chợ Đác, Bưu điện Chợ Sóc, Bưu điện Chợ Gốc, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã An Bồi, Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình, Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng, Bưu điện văn hóa xã Thượng Hiền, Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân, Bưu điện văn hóa xã Quyết Tiến, Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi, Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên, Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái, Bưu điện văn hóa xã Quốc Tuấn, Bưu điện văn hóa xã Trà Giang, Bưu điện văn hóa xã An Bình, Bưu điện văn hóa xã Quang Lịch, Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vũ Tây, Bưu điện văn hóa xã Vũ Đông, Bưu điện văn hóa xã Vũ Lạc, Bưu điện văn hóa xã Vũ An, Bưu điện văn hóa xã Vũ Ninh, Bưu điện văn hóa xã Vũ Trung, Bưu điện văn hóa xã Vũ Thắng, Bưu điện văn hóa xã Quang Bình, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Quang Minh, Bưu điện văn hóa xã Vũ Công, Bưu điện văn hóa xã Vũ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Minh Hưng, Bưu điện văn hóa xã Quang Hưng, Bưu điện văn hóa xã Vũ Bình, Bưu điện văn hóa xã Minh Tân, Bưu điện văn hóa xã Nam Bình, Bưu điện văn hóa xã Bình Định, Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến, Bưu cục khai thác cấp 2 Kiến Xương, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Xương

Bưu điện Kiến Xương

 • Mã bưu điện: 415500
 • Bưu cục: Bưu điện Kiến Xương
 • Địa chỉ: Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.821784

Bưu điện Chợ Lụ

 • Mã bưu điện: 415580
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Lụ
 • Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.810282

Bưu điện Chợ Đác

 • Mã bưu điện: 415750
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Đác
 • Địa chỉ: Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.545500

Bưu điện Chợ Sóc

 • Mã bưu điện: 415840
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sóc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.822002

Bưu điện Chợ Gốc

 • Mã bưu điện: 416000
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Gốc
 • Địa chỉ: Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.818818

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 415540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0915778656

Bưu điện văn hóa xã An Bồi

 • Mã bưu điện: 415530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bồi
 • Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0989691316

Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình

 • Mã bưu điện: 415860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Bình
 • Địa chỉ: Thôn Việt Hưng, Xã Hoà Bình, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0836699118

Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng

 • Mã bưu điện: 415570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng
 • Địa chỉ: Thôn Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0917920703

Bưu điện văn hóa xã Thượng Hiền

 • Mã bưu điện: 415560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Hiền
 • Địa chỉ: Thôn Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0915610889

Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân

 • Mã bưu điện: 415700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân
 • Địa chỉ: Thôn An Cơ Bắc, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0904450018

Bưu điện văn hóa xã Quyết Tiến

 • Mã bưu điện: 415620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quyết Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0916985298

Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 415581
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thổ, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0912678629

Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên

 • Mã bưu điện: 415720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Nguyên
 • Địa chỉ: Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0395045169

Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái

 • Mã bưu điện: 415630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thái
 • Địa chỉ: Thôn Tả Phụ, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0857400189

Bưu điện văn hóa xã Quốc Tuấn

 • Mã bưu điện: 415670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quốc Tuấn
 • Địa chỉ: Thôn Thụy Lũng Nam, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0916365216

Bưu điện văn hóa xã Trà Giang

 • Mã bưu điện: 415650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giang
 • Địa chỉ: Thôn Thuyền Định, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0355838013

Bưu điện văn hóa xã An Bình

 • Mã bưu điện: 415690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
 • Địa chỉ: Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0969279802

Bưu điện văn hóa xã Quang Lịch

 • Mã bưu điện: 415850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Lịch
 • Địa chỉ: Thôn Luật Nội, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0912625595

Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn

 • Mã bưu điện: 415744
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đại Du, Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0977361181

Bưu điện văn hóa xã Vũ Tây

 • Mã bưu điện: 415790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Tây
 • Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0763486496

Bưu điện văn hóa xã Vũ Đông

 • Mã bưu điện: 415770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Đông
 • Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Vũ Đông, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0364779789

Bưu điện văn hóa xã Vũ Lạc

 • Mã bưu điện: 415751
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Lạc
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0978676214

Bưu điện văn hóa xã Vũ An

 • Mã bưu điện: 415810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ An
 • Địa chỉ: Thôn Đô Lương, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0979698029

Bưu điện văn hóa xã Vũ Ninh

 • Mã bưu điện: 415820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0936500275

Bưu điện văn hóa xã Vũ Trung

 • Mã bưu điện: 415880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Trung
 • Địa chỉ: Thôn 5b, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0916119889

Bưu điện văn hóa xã Vũ Thắng

 • Mã bưu điện: 415908
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Thắng
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0916119009

Bưu điện văn hóa xã Quang Bình

 • Mã bưu điện: 415950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Bình
 • Địa chỉ: Thôn Hưng Tiến, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0915628118

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 416030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Thôn Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0917051071

Bưu điện văn hóa xã Quang Minh

 • Mã bưu điện: 415940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Minh
 • Địa chỉ: Thôn Giang Tiến, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0979802813

Bưu điện văn hóa xã Vũ Công

 • Mã bưu điện: 415800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Công
 • Địa chỉ: Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0363999427

Bưu điện văn hóa xã Vũ Hòa

 • Mã bưu điện: 415920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0917921790

Bưu điện văn hóa xã Minh Hưng

 • Mã bưu điện: 416050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Nguyên Kinh 1, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0364142046

Bưu điện văn hóa xã Quang Hưng

 • Mã bưu điện: 416040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Hữu Tiệm, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0387198818

Bưu điện văn hóa xã Vũ Bình

 • Mã bưu điện: 415930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Bình
 • Địa chỉ: Thôn Mộ Đạo 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0972652189

Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

 • Mã bưu điện: 415970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân
 • Địa chỉ: Thôn Nguyệt Giám, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0917358111

Bưu điện văn hóa xã Nam Bình

 • Mã bưu điện: 415980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Bình
 • Địa chỉ: Thôn Đức Chính, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0919869178

Bưu điện văn hóa xã Bình Định

 • Mã bưu điện: 416010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Định
 • Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0941730689

Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến

 • Mã bưu điện: 415990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 0945722156

Bưu cục khai thác cấp 2 Kiến Xương

 • Mã bưu điện: 415520
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Kiến Xương
 • Địa chỉ: Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.821784

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Xương

 • Mã bưu điện: 415516
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Kiến Xương
 • Địa chỉ: Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273821324