Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Khê

  • Mã bưu điện: 413921
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Khê
  • Địa chỉ: Thôn Kỹ Trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 0914282453