Bưu điện văn hóa xã Thụy Lương

  • Mã bưu điện: 412830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Lương
  • Địa chỉ: Thôn Hổ Đội 1, Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0327607156