Bưu điện văn hóa xã Vhx Vũ Chính

  • Mã bưu điện: 411810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vhx Vũ Chính
  • Địa chỉ: Thôn Tống Văn, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273836380