Bưu điện văn hóa xã Thụy Ninh

  • Mã bưu điện: 413060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Hệ, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0986596111