Bưu điện văn hóa xã Đông Long

  • Mã bưu điện: 416330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Long
  • Địa chỉ: Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0915248222