Bưu điện văn hóa xã Thái Thượng

  • Mã bưu điện: 413400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thượng
  • Địa chỉ: Thôn Các Đông, Xã Thái Thượng, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0938523226