Bưu điện văn hóa xã Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 416230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0944944129