Bưu điện văn hóa xã Lô Giang

  • Mã bưu điện: 412380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lô Giang
  • Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng
  • Điện thoại: 02273898380