Bưu điện Quỳnh Lang

  • Mã bưu điện: 413990
  • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Lang
  • Địa chỉ: Thôn Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ
  • Điện thoại: 02273.945306