Bưu điện văn hóa xã Thụy Dương

  • Mã bưu điện: 413000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thụy Dương
  • Địa chỉ: Thôn Lai Triều, Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 01662622269