Bưu điện Chợ Tây

  • Mã bưu điện: 413300
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Tây
  • Địa chỉ: Thôn Đoài Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 02273.729265