Bưu điện văn hóa xã Vhx Đông Hòa

  • Mã bưu điện: 411750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vhx Đông Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Hiệp Trung, Xã Đông Hoà, Thành phố Thái Bình
  • Điện thoại: 02273746802