Bưu điện văn hóa xã Thái Thọ

  • Mã bưu điện: 413290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thuỵ
  • Điện thoại: 0917922347