Bưu điện Chiều Dương

  • Mã bưu điện: 414720
  • Bưu cục: Bưu điện Chiều Dương
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273.862031