Bưu điện Kênh Xuyên

  • Mã bưu điện: 416300
  • Bưu cục: Bưu điện Kênh Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273.666111