Bưu điện văn hóa xã Vân Trường

  • Mã bưu điện: 416420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Trường
  • Địa chỉ: Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0943652990