Bưu điện Hưng Hà

  • Mã bưu điện: 414200
  • Bưu cục: Bưu điện Hưng Hà
  • Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
  • Điện thoại: 02273.861282