Bưu điện văn hóa xã Vũ Tây

  • Mã bưu điện: 415790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Tây
  • Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0763486496