Bưu điện Tiền Hải

  • Mã bưu điện: 416200
  • Bưu cục: Bưu điện Tiền Hải
  • Địa chỉ: Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 02273.823678