Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến

  • Mã bưu điện: 416470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tây Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải
  • Điện thoại: 0972433658